Over ons

ANBI

Op deze pagina staan de publicatie-eisen voor de ANBI-status vermeld, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:

Contactgegevens:

Naam Instelling

Stichting Truck Run Horst

Postadres

Van Mirlaerstraat 3

Postcode- Plaats

5961 SK Horst

Vestigingsplaats

Horst

RSIN / ANBI-nr.

810328781

KvK-nr.

12046321

Website

http://www.truckrun.nl/over-ons/anbi/s/16573

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het organiseren van evenementen voor verstandelijk gehandicapten waarbij vrachtwagenchauffeurs en ondernemingen zich belangeloos met trucks casus vrachtauto’s inzetten;

De stichting heeft als mede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

 


Bestuurssamenstelling:

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Paul Driessen

Secretaris / Vice-Voorzitter

Henk Thielen

Penningmeester

Jan Thielen

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Truckrun Horst. Besluiten worden gezamenlijk genomen en vastgelegd in de notulen.  

Beloningsbeleid:

Stichting Truckrun Horst heeft geen medewerkers in loondienst. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding (zoals reiskostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of andere verplichtingen die in relatie staan met de stichting Truckrun Horst). 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

financiële verantwoording:

Het financieel jaarverslag van Stichting Truckrun Horst kan opgevraagd worden bij het secretariaat van onze Stichting. 

HomeBovenkantAfdrukkenGroter lettertype

Sponsor van Truckrun Horst      Sponsor van Truckrun Horst      Sponsor van Truckrun Horst      Sponsor van Truckrun Horst      Sponsor van Truckrun Horst      
zondag 24 maart 2019

14 april: Truckrun 2019